Anna Mårstad

Samtal och handledning. Socionom/legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Handledare i psykosocialt arbete

Några ord om mig

Jag är socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, vilket är en skyddad titel och innebär att jag har tystnadsplikt och lyder under Socialstyrelsens regler för vård och behandling. Jag har grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning relation- och familj och har vidareutbildat mig i Visualiserande psykoterapi-symboldrama.

Under mina yrkesverksamma år har jag samlat på min lång erfarenhet av att möta, samtala och hjälpa människor i svåra och utmanande livssituationer inom hälso- och sjukvård, kommunal socialtjänst, hvb-hem och kriminalvård.

Jag arbetar också som handledare och är utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Göteborgs universitet (45hp).

Medlem i Akademikerförbundet SSR och Svenska föreningen för Visualiserande terapi-Symboldrama.

Profile image of Anna Mårstad – samtal och handledning

Mina tjänster

Visualiserande terapi-symboldrama

Ibland är det inte så lätt att med ord uttrycka det vi känner och upplever och det kan vara svårt att komma i kontakt...

Konsultation och samtal

Att få prata med någon utomstående är ofta till hjälp för att få perspektiv och komma vidare med både små och stora...

Handledning

Jag åtar mig handledningsuppdrag för personalgrupper inom psykosocialt arbete.